آموزش چرتکه

آموزش چرتکه / تفریق اعداد روی چرتکه با ترکیب دوستی های کوچک “۱ و ۴” و “۲و۳”

محاسبه اعداد روی چرتکه با استفاده از تفریق ترکیبی دوستان کوچک

در این بخش ۵ مثال برای آموزش تفریق اعداد با کمک دوستان کوچک “۱و۴” و “۲ و ۳” آورده شده است که به صورت گام به گام آموزش خواهید دید چگونه اعداد را با استفاده از چرتکه جمع و تفریق کنید. زمانی که برای محاسبه در ستونی از چرتکه مهره کم بیاوریم یعنی محاسبات فرمول دار است و از دوستی ها استفاده شده است. اما گاهی ممکن است همزمان از دو دوستی استفاده شود که در این بخش به آن می پردازیم.

چه زمانی از تفریق دوستان کوچک “۱ و ۴” و  “۲ و ۳” همزمان استفاده می شود؟

تفریق دوستی کوچک ۱ و ۴: زمانی که در ستونی از چرتکه بخواهیم ۱ مهره کم کنیم ولی مهره ای در آن ستون وجود نداشته باشد از فرمول 5- 4+ = 1- به این صورت که ابتدا ۴ مهره اضافه می کنیم سپس ۵ مهره کم می کنیم (با این کار ۱ مهره کم شده است) یا اگر بخواهیم ۴ مهره کم کنیم ولی مهره ای در آن ستون نداشته باشیم از ۵- ۱+ = ۴- استفاده می کنیم که برای استفاده از این فرمول که ابتدا ۱ مهره اضافه می کنیم سپس ۵ مهره کم می کنیم (با این کار ۴ مهره کم شده است)

تفریق دوستی کوچک ۲ و ۳: زمانی که در ستونی از چرتکه بخواهیم ۲ مهره کم کنیم ولی مهره ای در آن ستون وجود نداشته باشد از فرمول ۵- ۳+ =۲- به این صورت که ابتدا ۳ مهره اضافه می کنیم سپس ۵ مهره کم می کنیم (با این کار ۲ مهره کم شده است) یا اگر بخواهیم ۳ مهره کم کنیم ولی مهره ای در آن ستون نداشته باشیم از ۵- ۲+ =۳- استفاده می کنیم که برای استفاده از این فرمول ابتدا ۲ مهره اضافه می کنیم سپس ۵ مهره کم می کنیم (با این کار ۳ مهره کم شده است). زمانی که از هر دو دوستی در یک مثال استفاده شود یعنی دوستی ها ترکیب شده اند.

مثال۱: نحوه محاسبه کردن  51+22-36
 1. چرتکه را روی ۳۶ قرار دهید.
 2. ۲ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 3. ۳ مهره (دوست ۲) را به ستون یکان اضافه کنید.
 4. ۵ مهره از ستون یکان کم کنید.
 5. ۵ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 6. ۴ مهره (دوست ۱) را از ستون یکان کم کنید.
 7. ۵ مهره به ستون یکان اضافه کنید.
 8. حاصل باید ۶۵ (۶۵ = ۵+ ۱۰ + ۵۰) باشد.
مثال۲: نحوه محاسبه کردن ۳۴+۴۲-۲۶
 1. چرتکه را روی ۳۴ قرار دهید.
 2. ۱ مهره (دوست ۴) را از ستون دهگان کم کنید.
 3. ۵ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 4. ۳ مهره (دوست ۲) را از ستون یکان کم کنید.
 5. ۵ مهره به ستون یکان اضافه کنید.
 6. ۲۶ را از آن کم کنید.
 7. حاصل باید ۵۰ باشد.
مثال۳: نحوه محاسبه کردن۱۳ +۳۰ + ۴۲- ۸۵  
 1. چرتکه را روی ۸۵ قرار دهید.
 2. ۱ مهره (دوست ۴) را به ستون دهگان اضافه کنید.
 3. ۵ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 4. ۳ مهره (دوست ۲) را به ستون یکان اضافه کنید.
 5. ۵ مهره از ستون یکان کم کنید.
 6. ۲ مهره (دوست ۳) را از ستون دهگان کم کنید.
 7. ۵ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 8. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 9. ۲ مهره (دوست ۳) را از ستون یکان کم کنید.
 10. ۵ مهره به ستون یکان اضافه کنید.
 11. حاصل باید ۸۶ (۸۶ = ۱+ ۵+ ۳۰+ ۵۰) باشد.
مثال۴: نحوه محاسبه کردن ۲۰+۳۴- ۵۲+ ۱۵  
 1. چرتکه را روی ۱۵ قرار دهید.
 2. ۵۲ را به آن اضافه کنید.
 3. ۳ مهره (دوست ۲) را به ستون دهگان اضافه کنید.
 4. ۵ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 5. ۱ مهره (دوست ۴) را به ستون یکان اضافه کنید.
 6. ۵ مهره از ستون یکان کم کنید.
 7. ۳ مهره (دوست ۲) را از ستون دهگان کم کنید.
 8. ۵ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 9. حاصل باید ۵۳ (۵۳ = ۳+ ۵۰) باشد.
مثال۵: نحوه محاسبه کردن۳۴+ ۳۰+ ۵۶- ۷۷
 1. چرتکه را روی ۷۷ قرار دهید.
 2. ۵۶ را از آن کم کنید.
 3. ۲ مهره (دوست ۳) را از ستون دهگان کم کنید.
 4. ۵ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 5. ۳ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 6. ۱ مهره (دوست ۴) را از ستون یکان کم کنید.
 7. ۵ مهره به ستون یکان اضافه کنید.
 8. حاصل باید ۸۵ (۸۵ = ۵+ ۳۰+ ۵۰) باشد.
نمونه سوال چرتکه مبحث جمع و تفریق ترکیبی دوستان کوچک

از مباحث ترم ۳

نوع فایل: pdf

سایز برگه: A4

مبحث: جمع و تفریق ترکیبی دوستان کوچک

تعداد سوالات: ۵۰

 اعداد: انگلیسی

قیمت: ۳۰۰۰ تومان

آموزش تصویری محاسبات ذهنی با چرتکه (ترم ۳)

فرمت فایل ها: ویدئو (mp4)

مدت زمان: ۲۸ دقیقه

حجم فایل: ۲۱۵ مگابایت

ترم: ۳

مباحث: ( تفریق دوستی کوچک ۱و۴ ، تفریق دوستی کوچک ۲و۳ ، تفریق ترکیبی دوستان کوچک )

سن: محدودیت سنی ندارد

قیمت : ۴۰ هزار تومان

اگر نمی دانید از کدام مبحث آموزش چرتکه را شروع کنید لینک ترتیب مراحل یادگیری چرتکه را مشاهده کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *