آموزش چرتکه / تفریق اعداد روی چرتکه با ترکیب دوستی های کوچک “۱ و ۴” و “۲و۳”

در این بخش ۵ مثال برای آموزش تفریق اعداد با کمک دوستان کوچک “۱و۴” و “۲ و ۳” آورده شده است که به صورت گام به گام آموزش خواهید دید چگونه اعداد را با استفاده از چرتکه جمع و تفریق کنید.

ادامه مطلب