چرتکه به عنوان یک روش آموزشی جدید

چرتکه به عنوان یک روش آموزشی جدید

آموزش چرتکه به عنوان یک روش آموزشی جدید در سال‌های اخیر به دلیل تأثیرات مثبت آن بر توانایی‌های فکری و ریاضی کودکان و نوجوانان، توجه بسیاری از محققان و متخصصان آموزشی را به خود جلب کرده است. در این مقاله، به بررسی اصول، مبانی و مزایای آموزش چرتکه به عنوان یک روش آموزشی جدید می‌پردازیم.

ادامه مطلب

Gardner test and child psychology

تست گاردنر و روانشناسی کودکان

تست گاردنر یکی از روش‌های اندازه‌گیری هوش است که به وسیله هوارد گاردنر ارائه شده است. این نظریه به هوش را به چندین نوع مختلف تقسیم می‌کند، که هرکدام از این نوع‌ها می‌توانند در میان افراد به شکل متفاوتی برجسته باشند.

ادامه مطلب

learn abacus

تأثیر چرتکه بر یادگیری ریاضی

هدف این مقاله تمرکز بر تأثیر چرتکه بر یادگیری ریاضی از طریق رفتار نوآورانه معلمان با چهار عامل به عنوان درک مشکلات، ایجاد ایده‌ها، ارائه پشتیبانی برای ایده‌ها و پیاده‌سازی ایده‌ها است. استفاده از چرتکه به عنوان متغیر مستقل این مطالعه در نظر گرفته می‌شود و یادگیری ریاضی توسط رفتار نوآورانه معلمان به عنوان متغیر وابسته توسط چرتکه متوسط می‌شود. این مقاله سعی دارد مطالعات قبلی را بررسی کند. این مطالعه یک چارچوب مفهومی را برای اهمیت عوامل موثر بر بهبود یادگیری ریاضی ارائه می‌دهد. کلیدواژه‌ها: چرتکه، رفتار نوآورانه معلمان، یادگیری ریاضی.

ادامه مطلب

آموزش چرتکه

آموزش چرتکه

آموزش ریاضی به کودکان می‌تواند چالشی بزرگ باشد. از طرفی، آموزش ریاضی نیازمند تمرین مداوم و توجه به جزئیات است، اما از طرف دیگر، باید این علم به شکلی جذاب و بازی‌گونه به کودکان ارائه شود تا علاقه آن‌ها به یادگیری افزایش یابد. یکی از روش‌های جذاب و مؤثر برای آموزش ریاضی به کودکان، استفاده از چرتکه است. در این مقاله، به مزایا، انواع چرتکه، نحوه استفاده از آن در آموزش ریاضی کودکان و نکات کلیدی در انتخاب چرتکه مناسب می‌پردازیم.

ادامه مطلب