نمایش کارنامه دانش آموزان

لطفا جهت مشاهده کارنامه دانش آموزی خود شماره دانش آموزی و کلمه عبور را وارد نمایید. ( در صورت نداشتن این شماره با آموزشگاه تماس حاصل نمایید )

شماره دانش آموزی

کلمه عبور