نمایش 1–12 از 26 نتیجه

پکیج جامع نمونه سوالات مبحث تقسیم و اعشار

35,000 تومان
از مباحث ترم 10 و 11 , 12 نوع فایل: pdf سایز برگه: A4 مبحث: تقسیم و اعشار در چرتکه تعداد سوالات: 561

پکیج جامع نمونه سوالات مبحث جمع و تفریق

45,000 تومان
از مباحث ترم 1تا6 نوع فایل: pdf سایز برگه: A4 مبحث: جمع و تفریق در چرتکه تعداد سوالات: 2800 سوال

پکیج جامع نمونه سوالات مبحث ضرب

35,000 تومان
از مباحث ترم 7 و 8 و 9 نوع فایل: zip سایز برگه: A4 مبحث: ضرب در چرتکه تعداد سوالات: 365

سوال چرتکه تفریق ترکیبی دوستان کوچک

5,000 تومان
از مباحث ترم 2 نوع فایل: pdf سایز برگه: A4 مبحث: تفریق ترکیبی دوستان کوچک تعداد سوالات: ۱۰۰  اعداد: فارسی

سوال چرتکه تفریق دوستان ترکیبی 6 و 11

5,000 تومان
از مباحث ترم 6 نوع فایل: pdf سایز برگه: A4 مبحث: تفریق دوستان ترکیبی 6 و 11 تعداد سوالات: ۱۰۰  اعداد: فارسی

سوال چرتکه تفریق دوستان ترکیبی 7 و 12

5,000 تومان
از مباحث ترم 6 نوع فایل: pdf سایز برگه: A4 مبحث: تفریق دوستان ترکیبی 7 و 12 تعداد سوالات: ۱۰۰  اعداد: فارسی

سوال چرتکه تفریق دوستان ترکیبی 8 و 13

5,000 تومان
از مباحث ترم 6 نوع فایل: pdf سایز برگه: A4 مبحث: تفریق دوستان ترکیبی 8 و 13 تعداد سوالات: ۱۰۰  اعداد: فارسی

سوال چرتکه تفریق دوستان ترکیبی 9 و 14

5,000 تومان
از مباحث ترم 6 نوع فایل: pdf سایز برگه: A4 مبحث: تفریق دوستان ترکیبی 9 و 14 تعداد سوالات: ۱۰۰  اعداد: فارسی

سوال چرتکه تفریق دوستی بزرگ ۱ و ۹

5,000 تومان
از مباحث ترم 4 نوع فایل: pdf سایز برگه: A4 مبحث: تفریق دوستی بزرگ ۱ و ۹ تعداد سوالات: ۱۰۰  اعداد: فارسی

سوال چرتکه تفریق دوستی بزرگ ۲ و ۸

5,000 تومان
از مباحث ترم 4 نوع فایل: pdf سایز برگه: A4 مبحث: تفریق دوستی بزرگ ۲ و ۸ تعداد سوالات: ۱۰۰  اعداد: فارسی

سوال چرتکه تفریق دوستی بزرگ ۳ و ۷

5,000 تومان
از مباحث ترم 4 نوع فایل: pdf سایز برگه: A4 مبحث: تفریق دوستی بزرگ ۳ و ۷ تعداد سوالات: ۱۰۰  اعداد: فارسی

سوال چرتکه تفریق دوستی بزرگ ۴ و ۶

5,000 تومان
از مباحث ترم 4 نوع فایل: pdf سایز برگه: A4 مبحث: تفریق دوستی بزرگ ۴ و ۶ تعداد سوالات: ۱۰۰  اعداد: فارسی