اثر بخشی آموزش چرتکه بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری ریاضی

چرتکه ابزاری است برای محاسبه چهار عمل اصلی (جمع، تفریق، ضرب و تقسیم در ریاضی و در حالت پیشرفته تر برای محاسبه کسر و ریشه مربع اعداد نیز مورد استفاده قرار گرفته است. از سویی چرتکه نقش مهمی در کاهش مشکلات ریاضی کودکان دارد.

Continue reading