جمع وتفریق ساده با چرتکه

آموزش چرتکه / جمع وتفریق ساده با چرتکه (بدون استفاده از دوستی ها)

در این بخش ۱۰ مثال برای آموزش جمع و تفریق ساده آورده شده است. زمانی که برای محاسبه در ستونی از چرتکه مهره کم نیاوریم یعنی محاسبات بدون فرمول است و از دوستی ها استفاده نشده است.

Continue reading