دانلود کاربرگ آموزش اعداد | فارسی | انگلیسی

به طور کلی کاربرگ فرآیند یادگیری را سهولت می بخشد و به کودک اعتماد به نفس و انگیزه برای یادگیری می دهد و همچنین با رنگ آمیزی آن باعث خلاقیت او خواهد شد و برای آموزش در مهدکودک مناسب می باشد.

Continue reading