تاثیر استفاده از محاسبه ذهنی و چرتکه بر یادگیری و تمرکز و اعتماد به نفس دانش آموزان مقطع ابتدایی

سیستم آموزش چرتکه با استفاده از تکنیک های شنیداری و دیداری و فلش کارت و تندنویسی و تمرین مکرر باعث بهبود اعتماد به نفس و در نتیجه عملکرد بهتر، استفاده حداکثری از پتانسیل تمام مغز ، ارتقاء قدرت ذهن و خلاقیت ، افزایش مهارت های تحلیلی و منطقی ، تقویت حافظه دیداری و شنیداری ، مدیریت زمان ، قانونمندی و بهبود دقت و تمرکز می شود.

Continue reading