تأثیر آموزش چرتکه بر خلاقیت و خودکارآمدی دانش آموزان دوره ابتدایی

خلاقیت و خودکارآمدی، از جمله اهداف آموزشی است که امروزه در رأس امور آموزشی و پرورشی قرار دارد. به منظور رسیدن به این امر و تسهیل یادگیری، ابزاری محاسباتی مانند «چرتکه» وارد فرآیند آموزشی شده که مورد استقبال دانش¬آموزان و معلمان قرار گرفته است و به باور آنان، نتایج مشهودی در پی داشته است.

ادامه مطلب