آموزش چرتکه

آموزش جمع دوستی بزرگ ۴ و ۶

آموزش جمع دوستی بزرگ ۴ و ۶

محاسبه اعداد روی چرتکه با استفاده از جمع دوستی­ بزرگ ۴ و ۶

در این بخش ۵ مثال (آموزش گام به گام چرتکه) برای جمع اعداد با کمک دوستی بزرگ ۴ و ۶ آورده شده است. زمانی که برای محاسبه در ستونی از چرتکه مهره کم بیاوریم یعنی محاسبات فرمول دار است و از دوستی ها استفاده شده است. با توجه به این که مباحث چرتکه به یکدیگر وابسته هستند. برای آموزش بیشتر روی سایر آموزش های رایگان چرتکه کلیک کنید. افتخار ما آموزش چرتکه رایگان به شما است. برای مشاهده تمامی آموزش ها از سربرگ مقالات > آموزش چرتکه را بیابید.

چه زمانی از جمع دوستی بزرگ ۴ و ۶ استفاده می شود؟

زمانی که در ستونی از چرتکه بخواهیم ۴ مهره اضافه کنیم ولی مهره ای وجود نداشته باشد از فرمول ۱۰+ ۶- = ۴+ استفاده می کنیم. به این صورت که ابتدا ۶ مهره کم می کنیم سپس ۱۰ مهره در ستون سمت چپ اضافه می کنیم (با این کار ۴ مهره اضافه شده است) و زمانی که بخواهیم ۶ مهره اضافه کنیم ولی در آن ستون مهره ای وجود نداشته باشد این بار از فرمول ۱۰+ ۴- = ۶+ استفاده می کنیم. به این صورت که ابتدا ۴ مهره کم می کنیم سپس ۱۰ مهره به ستون سمت چپ اضافه می کنیم (با این کار ۶ مهره اضافه شده است).

مثال۱: نحوه محاسبه کردن ۲۴+ ۲۰ – ۸۸
 1. چرتکه را روی ۸۸ قرار دهید.
 2. ۲۰ را از آن کم کنید.
 3. ۲ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 4. ۶ مهره (دوست ۴) را از ستون یکان کم کنید.
 5. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 6. حاصل باید ۹۲ باشد.
مثال۲: نحوه محاسبه کردن ۶۴+ ۳۱ – ۸۷
 1. چرتکه را روی ۸۷ تنظیم کنید.
 2. ۳۱ را از آن کم کنید.
 3. ۱ مهره (دوست ۴) را به ستون دهگان اضافه می کنیم.
 4. ۵ مهره از ستون دهگان کم می کنیم.
 5. ۱ مهره به ستون صدگان اضافه کنید.
 6. ۶ مهره (دوست ۴) را از ستون یکان کم کنید.
 7. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 8. حاصل باید ۱۲۰ باشد.
مثال ۳: نحوه محاسبه کردن ۵۲+ ۷۰- ۳۴ + ۴۶
 1. چرتکه را روی ۴۶ قرار دهید.
 2. ۲ مهره (دوست ۳) را از ستون دهگان کم کنید.
 3. ۵ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 4. ۶ مهره (دوست ۴) را از ستون یکان کم کنید.
 5. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 6. ۷۰ را از حاصل آن کم کنید.
 7. ۵۲ را به آن اضافه کنید.
 8. حاصل باید ۶۲ باشد.
مثال ۴: نحوه محاسبه کردن ۲۴+ ۴۰- ۴۴ + ۴۷
 1. چرتکه را روی ۴۷ قرار دهید.
 2. ۴ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 3. ۶ مهره (دوست ۴) را از ستون یکان کم کنید.
 4. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 5. ۱ مهره (دوست ۴) را از ستون دهگان کم کنید.
 6. ۵ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 7. ۲ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 8. ۱ مهره (دوست ۴) را از ستون یکان کم کنید.
 9. ۵ مهره به ستون یکان اضافه کنید.
 10. حاصل باید ۷۵ باشد.
مثال ۵: نحوه محاسبه کردن ۲۱- ۵۴+ ۴۴ + ۶۳
 1. چرتکه را روی ۶۳ قرار دهید.
 2. ۶ مهره (دوست ۴) را از ستون دهگان کم کنید.
 3. ۱ مهره به ستون صدگان اضافه کنید.
 4. ۱ مهره (دوست ۴) را از ستون یکان کم کنید.
 5. ۵ مهره به ستون یکان اضافه کنید.
 6. ۵ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 7. ۶ مهره (دوست ۴) را از ستون یکان کم کنید.
 8. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 9. ۳ مهره (دوست ۲) را به ستون دهگان اضافه کنید.
 10. ۵ مهره از آن کم کنید.
 11. ۱ مهره از ستون یکان کم کنید.
 12. حاصل باید ۱۴۰ باشد.

نمونه سوال چرتکه مبحث جمع دوستی بزرگ ۴ و ۶

از مباحث ترم 3

نوع فایل: pdf

سایز برگه: A4

مبحث: جمع دوستی بزرگ 4 و 6

تعداد سوالات: 100

 اعداد: فارسی

قیمت: 5000 تومان

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید