آموزش چرتکه

آموزش چرتکه تفریق دوستی های کوچک ۲ و ۳

آموزش چرتکه تفریق دوستی های کوچک ۲ و ۳

محاسبه اعداد روی چرتکه با استفاده از تفریق دوستی­ کوچک ۲ و ۳

در این بخش ۵ مثال برای آموزش تفریق اعداد با کمک دوستی کوچک ۲ و ۳ آورده شده است. زمانی که برای محاسبه در ستونی از چرتکه مهره کم بیاوریم یعنی محاسبات فرمول دار است و از دوستی ها استفاده شده است.

چه زمانی از دوستی کوچک ۲ و ۳ استفاده می شود؟

زمانی که در ستونی از چرتکه بخواهیم ۲ مهره کم کنیم ولی مهره ای وجود نداشته باشد از فرمول ۵- ۳+ = ۲- استفاده می کنیم. به این صورت که ابتدا ۳ مهره اضافه می کنیم سپس ۵ مهره کم می کنیم (با این کار ۲ مهره کم شده است) و زمانی که بخواهیم ۳ مهره کم کنیم ولی در آن ستون مهره ای وجود نداشته باشد این بار از فرمول ۵- ۲+ = ۳- استفاده می کنیم. به این صورت که ابتدا ۲ مهره اضافه می کنیم سپس ۵ مهره کم می کنیم (با این کار ۳ مهره کم شده است). برای یادگیری بیشتر حتما به لینک های زیر مراجعه کنید.

فرمول هامثال های ویدئویی
فرمول های دوستی های کوچک جمع با کمک دوستی های بزرگ   
فرمول های دوستی های بزرگتفریق با کمک دوستی های بزرگ   
مثال۱: نحوه محاسبه کردن  70+3-15
 1. چرتکه را روی ۱۵ قرار دهید.
 2. ۲ مهره (دوست ۳) به ستون یکان اضافه کنید.
 3. ۵ را از ستون یکان کم کنید.
 4. ۷۰ را به آن اضافه کنید.
 5. حاصل باید ۸۲ (۶۹ = ۲+۳۰+ ۵۰) باشد.
مثال۲: نحوه محاسبه کردن ۲۵-۴۴-۹۹
 1. چرتکه را روی ۹۹ قرار دهید.
 2. ۴۴ را از آن کم کنید.
 3. ۳ مهره (دوست ۲) به ستون دهگان اضافه کنید.
 4. ۵ را از ستون دهگان کم کنید.
 5. ۵ را از ستون یکان کم کنید.
 6. حاصل باید ۳۰ باشد.

 

مثال۳: نحوه محاسبه کردن ۳۰- ۲۱- ۲۷- ۹۹
 1. چرتکه را روی ۹۹ قرار دهید.
 2. ۲۷ را از آن کم کنید.
 3. ۲۱ را از آن کم کنید.
 4. ۲ مهره (دوست ۳) به ستون دهگان اضافه کنید.
 5. ۵ را از ستون دهگان کم کنید.
 6. حاصل باید ۲۱ (۲۱ = ۱+۲۰) باشد.
مثال۴: نحوه محاسبه کردن ۱۰+ ۳۵- ۱۱+ ۶۶
 1. چرتکه را روی ۶۶ قرار دهید.
 2. ۱۱ را به آن اضافه کنید.
 3. ۲ مهره (دوست ۳) به ستون دهگان اضافه کنید.
 4. ۵ را از ستون دهگان کم کنید.
 5. ۵ را از ستون یکان کم کنید.
 6. ۱۰ را به ستون یکان اضافه کنید.
 7. ۴ مهره (دوست ۱) را از ستون دهگان کم کنید.
 8. ۵ را به ستون دهگان اضافه کنید.
 9. حاصل باید ۵۲ (۵۲ = ۲ + ۵۰) باشد.
مثال۵: نحوه محاسبه کردن ۱۲- ۳- ۲۴+ ۱۲
 1. چرتکه را روی ۱۲ قرار دهید.
 2. ۲ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 3. ۱ مهره (دوست ۴) را از ستون یکان کم کنید.
 4. ۵ را به ستون یکان اضافه کنید.
 5. ۲ مهره (دوست ۳) به ستون یکان اضافه کنید.
 6. ۵ را از ستون یکان کم کنید.
 7. ۱۲ را از آن کم کنید.
 8. حاصل باید ۲۱ (۲۱ = ۱+۲۰) باشد.
نمونه سوال چرتکه مبحث تفریق دوستی کوچک ۲ و ۳

از مباحث ترم 2

نوع فایل: pdf

سایز برگه: A4

مبحث: تفریق دوستی کوچک ۲ و ۳

تعداد سوالات: 100

 اعداد: انگلیسی

قیمت: 5000 تومان

 

دیدگاهتان را بنویسید