آموزش چرتکه

آموزش چرتکه دوستی بزرگ ۳ و ۷

محاسبه اعداد روی چرتکه با استفاده از تفریق دوستی­ بزرگ ۳ و ۷

آموزش چرتکه دوستی بزرگ ۳ و ۷

 

در ادامه ی آموزش های رایگان چرتکه روبوفا به این مبحث رسیدیم. سعی کنید روی چرتکه خودتان این محاسبات را انجام دهید و همچنین برای راحتی ویدئو هارو دانلود کنید و گام های حل مثال را از روی سایت مشاهده کنید. در این بخش ۵ مثال برای آموزش تفریق اعداد با کمک دوستی بزرگ ۳ و ۷ آورده شده است. زمانی که برای محاسبه در ستونی از چرتکه مهره کم بیاوریم یعنی محاسبات فرمول دار است و از دوستی ها استفاده شده است.اگر با چرتکه و نحوه نمایش اعداد روی چرتکه آشنایی ندارید ابتدا به بخش نمایش اعداد روی چرتکه مراجعه کنید. اگر می خواهید همه ی فرمول های جمع و تفریق در چرتکه را بدانید به بخش فرمول دوستی های کوچک و فرمول های دوستی های بزرگ مراجعه کنید. امیدواریم آموزش ها مفید واقع شود. سوالی داشتید در بخش نظرات مطرح کنید.

فرمول هامثال های ویدئویی
فرمول های دوستی های کوچک جمع با کمک دوستی های بزرگ   
فرمول های دوستی های بزرگتفریق با کمک دوستی های بزرگ   
چه زمانی از دوستی کوچک ۳ و ۷ استفاده می شود؟

زمانی که در ستونی از چرتکه بخواهیم ۳ مهره کم کنیم ولی مهره ای وجود نداشته باشد از فرمول ۱۰- ۷+ = ۳- استفاده می کنیم. به این صورت که ابتدا ۷ مهره اضافه می کنیم سپس ۱۰ مهره از ستون سمت چپ کم می کنیم (با این کار ۳ مهره کم شده است) و زمانی که بخواهیم ۷ مهره کم کنیم ولی در آن ستون مهره ای وجود نداشته باشد این بار از فرمول ۱۰- ۳+ = ۷- استفاده می کنیم. به این صورت که ابتدا ۳ مهره اضافه می کنیم سپس ۱۰ مهره از ستون سمت چپ کم می کنیم (با این کار ۷ مهره کم شده است).

مثال۱: نحوه محاسبه کردن ۹۲+ ۲۳ – ۸۰
 1. چرتکه را روی ۸۰ قرار دهید.
 2. ۲ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 3. ۷ مهره (دوست ۳) را به ستون یکان اضافه کنید.
 4. ۱ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 5. ۴ مهره (دوست ۱) را به ستون دهگان اضافه کنید.
 6. ۵ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 7. ۱ مهره به ستون صدگان اضافه کنید.
 8. ۲ مهره به ستون یکان اضافه کنید.
 9. حاصل باید ۱۴۹  باشد.
مثال۲: نحوه محاسبه کردن ۷۲- ۵۴ + ۵۱
 1. چرتکه را روی ۵۱ تنظیم کنید.
 2. ۵ مهره (دوست ۵) را از ستون دهگان کم کنید.
 3. ۱ مهره به ستون صدگان اضافه کنید.
 4. ۱ مهره (دوست ۴) را از ستون یکان کم کنید.
 5. ۵ مهره به ستون یکان اضافه کنید.
 6. ۳ مهره (دوست ۷) را به ستون دهگان اضافه کنید.
 7. ۱ مهره از ستون صدگان کم کنید.
 8. ۳ مهره (دوست ۲) را به ستون یکان اضافه کنید.
 9. ۵ مهره از ستون یکان کم کنید.
 10. حاصل باید ۳۳ باشد.
مثال ۳: نحوه محاسبه کردن ۳۷- ۲۳+ ۱۹ + ۲۸
 1. چرتکه را روی ۲۸ قرار دهید.
 2. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 3. ۱ مهره (دوست ۹) را از ستون یکان جدا کنید.
 4. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 5. ۳ مهره (دوست ۲) را از ستون دهگان کم کنید.
 6. ۵ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 7. ۷ مهره (دوست ۳) را از ستون یکان کم کنید.
 8. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 9. ۲ مهره (دوست ۳) را به ستون دهگان اضافه کنید.
 10. ۵ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 11. ۳ مهره (دوست ۷) را به ستون یکان اضافه کنید.
 12. ۱ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 13. حاصل باید ۳۳ باشد.
مثال ۴: نحوه محاسبه کردن ۵۲+ ۷۳- ۸۴ + ۲۶
 1. چرتکه را روی ۲۶ قرار دهید.
 2. ۲ مهره (دوست ۸) را از ستون دهگان کم کنید.
 3. ۱ مهره به ستون صدگان اضافه کنید.
 4. ۶ مهره (دوست ۴) را از ستون یکان کم کنید.
 5. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 6. ۳ مهره (دوست ۷) را به ستون دهگان اضافه کنید.
 7. ۱ مهره از ستون صدگان کم کنید.
 8. ۷ مهره (دوست ۳) را به ستون یکان اضافه کنید.
 9. ۱ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 10. ۵۲ را به حاصل آن اضافه کنید.
 11. حاصل باید ۸۹  باشد.

 

مثال ۵: نحوه محاسبه کردن ۴۲+ ۱۳- ۲۴ + ۴۶
 1. چرتکه را روی ۴۶ قرار دهید.
 2. ۳ مهره (دوست ۲) را از ستون دهگان کم کنید.
 3. ۵ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 4. ۶ مهره (دوست ۴) را از ستون یکان کم کنید.
 5. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 6. ۱ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 7. ۷ مهره (دوست ۳) را به ستون یکان اضافه کنید.
 8. ۱ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 9. ۴۲ را به حاصل آن اضافه کنید.
 10. حاصل باید ۹۹ باشد.

نمونه سوال چرتکه مبحث تفریق دوستی بزرگ ۳ و۷

از مباحث ترم ۵

نوع فایل: pdf

سایز برگه: A4

مبحث: تفریق دوستی بزرگ ۳ و ۷

تعداد سوالات: 100

 اعداد: انگلیسی

قیمت: 5000 تومان

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید