آموزش چرتکه

جمع اعداد روی چرتکه با دوستی­ های بزرگ

جمع اعداد روی چرتکه با دوستی­ های بزرگ

برای مشاهده تمام دوستی­ های موجود در چرتکه به بخش دوستی­ ها مراجعه کنید. در این قسمت برای محاسبه جمع اعداد با کمک دوستی­ ها، ۵ مثال آورده شده است که هر مثال مربوط به یک فرمول می باشد برای مشاهده مثال های بیشتر از هر دوستی روی آن کلیک کنید. به عنوان مثال اگر می خواهید جمع دوستی بزرگ ۱ و ۹ را آموزش ببینید کافی است روی مثال ۱ (جمع دوستی بزرگ ۱ و ۹ ) کلیک کنید. مهره هایی که کم می شوند با رنگ قرمز و پاسخ نهایی با رنگ سبز مشخص شده اند. پیشنهاد می شود قبل از مطالعه این بخش ابتدا محاسبات بدون استفاده از دوستی ها را تمرین کنید. نمایندگی آموزش چرتکه روبوفا با آموزش رایگان چرتکه به شما خدمت می کند.

مثال۱: نحوه محاسبه کردن ۹ + ۷ (جمع دوستی بزرگ ۱ و ۹)
 1. چرتکه را روی ۷ قرار دهید.
 2. ۱ مهره (دوست ۹) را از ستون یکان جدا کنید.
 3. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 4. حاصل باید ۱۶ (۱۶ = ۱ + ۵ + ۱۰) باشد.

 

مثال۲: نحوه محاسبه کردن ۱۸ + ۱۳ (جمع دوستی بزرگ ۲ و ۸)
 1. چرتکه را روی ۱۳ قرار دهید.
 2. ۲ مهره (دوست ۸) را از ستون یکان جدا کنید.
 3. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 4. مجددا ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 5. حاصل باید ۳۱ (۳۱ = ۱ + ۳۰) باشد.
مثال ۳: نحوه محاسبه کردن ۷ + ۴ (جمع دوستی بزرگ ۳ و ۷)
 1. چرتکه را روی ۴ قرار دهید.
 2. ۳ مهره (دوست ۷) را از ستون یکان جدا کنید.
 3. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 4. حاصل باید ۱۱ (۱۱ = ۱ + ۱۰) باشد.

 

مثال۴: نحوه محاسبه کردن ۶ +  19 (جمع دوستی بزرگ ۴ و ۶)
 1. چرتکه را روی ۱۹ قرار دهید.
 2. ۴ مهره (دوست ۶) را از ستون یکان جدا کنید.
 3. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 4. حاصل باید ۲۵ (۲۵ = ۵ + ۲۰) باشد.

 

مثال۵: نحوه محاسبه کردن ۲۵ +  17 (جمع دوستی بزرگ ۵ و ۵)
 1. چرتکه را روی ۱۷ قرار دهید.
 2. ۵ مهره (دوست ۵) را از ستون یکان جدا کنید.
 3. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 4. ۲ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 5. حاصل باید ۴۲ (۴۲ = ۲ + ۴۰) باشد.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید