آموزش چرتکه

تفریق اعداد روی چرتکه با دوستی­ های بزرگ

تفریق اعداد روی چرتکه با دوستی­ های بزرگ

برای مشاهده تمام دوستی­ های موجود در چرتکه به بخش دوستی­ ها مراجعه کنید.عملیات تفریق ساده مشابه جمع ساده می ­باشد، به عنوان مثال، برای انجام ۲-۹ ابتدا عدد ۹ را روی چرتکه نمایش دهید (یعنی ۴مهره از پایین و مهره ۵ از بالا) سپس۲ مهره به قسمت پایین بازگردانید. مهره هایی که کم می شوند با رنگ قرمز و پاسخ نهایی با رنگ سبز مشخص شده اند. پیشنهاد می شود قبل از مطالعه این بخش ابتدا محاسبات بدون استفاده از دوستی ها را تمرین کنید.

توجه داشته باشید در هنگام تفریق، اگر ستونی دارای مهره­ های کافی نباشد، باید از دوستی­ ها در چرتکه استفاده کنید.

 

برای مشاهده مثال های بیشتر از هر مبحث روی عبارات داخل پرانتز آن کلیک کنید.

 

مثال۱: نحوه محاسبه کردن ۹ – ۳۲ (تفریق دوستی بزرگ ۱ و ۹)
 1. چرتکه را روی ۳۲ قرار دهید.
 2. ۱ مهره (دوست ۹) را به ستون یکان اضافه کنید.
 3. ۱ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 4. حاصل باید ۲۳ (۲۳ = ۳ + ۲۰) باشد.
مثال۲: نحوه محاسبه کردن ۱۸ – ۴۵ (تفریق دوستی بزرگ ۲ و ۸)
 1. چرتکه را روی ۴۵ قرار دهید.
 2. ۱ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 3. ۲ مهره (دوست ۸) را به ستون یکان اضافه کنید.
 4. ۱ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 5. حاصل باید ۲۷ (۲۷ = ۲ + ۵ + ۲۰) باشد.
مثال۳: نحوه محاسبه کردن ۲۷ – ۴۰ (تفریق دوستی بزرگ ۳ و ۷)
 1. چرتکه را روی ۴۰ تنظیم کنید.
 2. ۲ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 3. ۳ مهره (دوست ۷) را به ستون یکان اضافه کنید.
 4. ۱ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 5. حاصل باید ۱۳ (۱۳ = ۳ + ۱۰) باشد.
مثال۴: نحوه محاسبه کردن ۶۱ – ۱۵۳ (تفریق دوستی بزرگ ۴ و ۶)
 1. چرتکه را روی ۱۵۳ قرار دهید.
 2. ۴ مهره (دوست ۶) را به ستون دهگان اضافه کنید.
 3. ۱ مهره از ستون صدگان کم کنید.
 4. ۱ مهره از ستون یکان کم کنید.
 5. حاصل باید ۹۲ (۹۲ = ۲ + ۹۰) باشد.

 

مثال۵: نحوه محاسبه کردن ۲۵۶ – ۳۴۹ (تفریق دوستی بزرگ ۵ و ۵)
 • چرتکه را روی ۳۴۹ تنظیم کنید.
 • ۶ مهره از ستون یکان کم کنید.
 • ۵ مهره (دوست ۵) به ستون دهگان اضافه کنید.
 • ۱ مهره از ستون صدگان کم کنید.
 • ۲ مهره از ستون صدگان کم کنید.
 • حاصل باید ۹۳ (۹۳ =  ۳ + ۹۰) باشد.
 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید