آموزش چرتکه

کاربردهای چرتکه در ریاضی

کاربردهای چرتکه در ریاضی

کاربردهای چرتکه در ریاضی

چرتکه ابزار آموزشی کمکی است که در آموزش و یادگیری مفاهیم ریاضی به کودکان و دانش‌آموزان به کار می‌رود. این ابزار می‌تواند در توسعه مهارت‌های ریاضی، تفکر منطقی، و مفاهیم ریاضی کمک کند. در ادامه، کاربردهای اصلی چرتکه در ریاضی آمده است: کاربردهای چرتکه در ریاضی

معرفی اعداد و ترتیب‌ها:

کاربردهای چرتکه در ریاضی-چرتکه به کودکان کمک می‌کند تا با مفهوم اعداد و ترتیب‌های عددی آشنا شوند. آنها می‌توانند با ترتیب و مقایسه رنگ‌ها و طول‌ها، اعداد را به ترتیب قرار دهند.کاربردهای چرتکه در ریاضی

معرفی اعداد و ترتیب‌ها از مهمترین کاربردهای چرتکه در آموزش ریاضی به کودکان است. این کاربرد به کودکان کمک می‌کند تا با مفهوم اعداد و ترتیب‌های عددی آشنا شوند و اهمیت ارتباط و تفاوت بین اعداد را درک کنند. در ادامه، توضیحات بیشتری درباره معرفی اعداد و ترتیب‌ها با استفاده از چرتکه آمده است:

کاربردهای چرتکه در ریاضی

 1. آشنایی با اعداد اولیه: از ابتدایی‌ترین مراحل تعلیم ریاضی، کودکان باید با اعداد اولیه آشنا شوند. چرتکه به کودکان امکان می‌دهد تا با نمایش اعداد از 1 تا 10 یا حتی بیشتر، اعداد اولیه را بشناسند.
 2. ترتیب‌گذاری اعداد: با استفاده از چرتکه، کودکان می‌توانند اعداد را به ترتیب قرار دهند. این کار به آنها اجازه می‌دهد تا تفاوت بین اعداد و نظم در اعداد را درک کنند.
 3. مفهوم افزایش و کاهش: با ترتیب میله‌های چرتکه به ترتیب بزرگتر به کوچکتر یا برعکس، کودکان می‌توانند مفهوم افزایش و کاهش را تجربه کنند.
 4. مفهوم ترتیب الفبا: چرتکه می‌تواند به کودکان کمک کند تا مفهوم ترتیب الفبایی را درک کنند. آنها می‌توانند میله‌ها را به ترتیب رنگ‌ها، اندازه‌ها یا شماره‌های الفبایی قرار دهند.
 5. مفهوم اعداد زوج و فرد: با نمایش اعداد زوج و فرد با چرتکه، کودکان می‌توانند این مفهوم مهم را درک کنند و تفاوت بین اعداد زوج و فرد را بیاموزند.
 6. بهبود مهارت‌های ریاضی: تمرین با چرتکه می‌تواند به کودکان کمک کند تا مهارت‌های ریاضی ابتدایی خود را بهبود دهند و اعداد را در تداول روزمره به کار بگیرند.
 7. پایه‌گذاری برای مفاهیم پیچیده‌تر: آشنایی با اعداد و ترتیب‌ها اساسی است برای یادگیری مفاهیم پیچیده‌تری مانند جمع و تفریق، ضرب و تقسیم و…

از طریق تجربه عملی با چرتکه، کودکان می‌توانند مفاهیم ریاضی را به شکل جذاب و تجربی درک کنند و اساس‌های محکمی برای یادگیری مفاهیم پیچیده‌تر ریاضی را فراهم کنند. جمع و تفریق: با استفاده از چرتکه، کودکان می‌توانند مفهوم‌های جمع و تفریق را به شکل تجربی درک کنند. استفاده از چرتکه به عنوان ابزار آموزشی در مفاهیم جمع و تفریق ریاضی به کودکان کمک می‌کند. این ابزار تجسمی و آموزشی کودکان را به صورت تجربی با مفاهیم اساسی جمع و تفریق آشنا می‌کند. در ادامه، توضیحات بیشتری درباره نحوه استفاده از چرتکه در جمع و تفریق آمده است:

 1. جمع اعداد:
  • از چرتکه می‌توان برای جمع دو یا چند عدد استفاده کرد. برای مثال، اگر کودکان می‌خواهند دو عدد 3 و 4 را با هم جمع کنند، می‌توانند 3مهره را با 4 مهره در کنار هم قرار دهند و به حاصل 7 برسند
 2. تفریق اعداد:
  • برای تفریق دو عدد با استفاده از چرتکه، کودکان می‌توانند میله‌هایی با طول مساوی با اعداد را تعیین کنند و سپس یکی از میله‌ها را از دیگری کم کنند. به عنوان مثال، برای تفریق 4 از 3، می‌توان عدد 4 را روی چرتکه نمایش داد سپس 3 مهره از آن کم کرد.
 3. مفهوم تفاوت:
  • با استفاده از چرتکه، کودکان می‌توانند مفهوم تفاوت دو عدد را درک کنند.
 4. تمرین مسائل جمع و تفریق:
  • چرتکه می‌تواند برای حل مسائل جمع و تفریق مختلف مورد استفاده قرار گیرد. کودکان می‌توانند با تمرین مسائل مختلفی، مهارت‌های جمع و تفریق خود را تقویت کنند.
 5. مرجع برای توضیحات معلم:
  • چرتکه می‌تواند به عنوان یک ابزار مرجع برای توضیحات معلم در مورد جمع و تفریق به کودکان خدمت کند. معلم می‌تواند از چرتکه برای نمایش عملی جمع و تفریق در کلاس استفاده کند.
 6. تقویت مفهوم‌های ریاضی: استفاده از چرتکه به کودکان کمک می‌کند تا مفهوم‌های ریاضی مانند اجزاء، مجموع، تفاوت و مفهومی کلیت‌تر از عملیات جمع و تفریق را درک کنند.

استفاده از چرتکه به عنوان ابزار آموزشی در مفاهیم جمع و تفریق ریاضی به کودکان کمک می‌کند تا این مفاهیم را به شکل تجربی و بصری درک کرده و اساسی‌ترین مفاهیم ریاضی را در مدرسه به خوبی فرا بگیرند.

ضرب و تقسیم: با ترکیب میله‌های مختلف و تعداد آنها، کودکان می‌توانند مفهوم ضرب و تقسیم را درک کنند. به عنوان مثال، آنها می‌توانند با ترتیب چند میله به صورت مکرر، عملیات ضرب را تجربه کنند. استفاده از چرتکه در آموزش مفاهیم ضرب و تقسیم ریاضی به کودکان می‌تواند به شکل جذاب و تجربی آنها را با این عملیات‌های ریاضی آشنا کند. در ادامه، توضیحات بیشتری درباره نحوه استفاده از چرتکه در ضرب و تقسیم آمده است:

 1. ضرب:
  • برای تدریس مفهوم ضرب به کودکان، می‌توان از چرتکه استفاده کرد. برای مثال، برای ضرب یک عدد در عدد دیگر، کودکان می‌توانند تعداد میله‌های متناظر با اعداد را کنار یکدیگر قرار داده و به کمک چرتکه محاسبات را انجام داد.
 2. تقسیم:
  • برای تقسیم عددی به عدد دیگر با استفاده از چرتکه، کودکان می‌توانند تعداد میله‌هایی که می‌خواهند به تعداد مشخصی از آنها تقسیم کنند را تشخیص دهند.
 3. مفهوم تکرار:
  • چرتکه می‌تواند به کودکان در درک مفهوم تکرار در ضرب کمک کند. آنها می‌توانند با ترتیب تعداد میله‌ها، مفهوم ضرب به عنوان تکرار یک عدد به تعداد دیگر را درک کنند.
 4. مفهوم تقسیم یک عدد به چند دسته یکسان:
  • چرتکه می‌تواند به کودکان کمک کند تا مفهوم تقسیم یک عدد به تعداد دسته‌های یکسان را درک کنند. آنها می‌توانند تعداد میله‌ها را به تعداد دسته‌ها تقسیم کنند و تعداد میله‌ها در هر دسته را به عنوان نتیجه تقسیم در نظر بگیرند.
 5. تمرین مسائل ضرب و تقسیم:
  • چرتکه می‌تواند برای تمرین مسائل مختلف ضرب و تقسیم مورد استفاده قرار گیرد. کودکان می‌توانند با تمرین مسائل مختلف، مهارت‌های ضرب و تقسیم خود را تقویت کنند.
 6. مفهوم تقسیم‌پذیری:
  • با استفاده از چرتکه، کودکان می‌توانند مفهوم تقسیم‌پذیری و اعدادی که به تقسیم‌پذیر هستند را درک کنند.
 7. توضیحات معلمی:
  • معلم می‌تواند با استفاده از چرتکه به توضیحات دقیق تر در مورد عملیات ضرب و تقسیم بپردازد و نمونه‌های عملی ارائه دهد.

استفاده از چرتکه به کودکان کمک می‌کند تا مفاهیم ضرب و تقسیم ریاضی را به شکل تجربی درک کنند و اساسی‌ترین مفاهیم ریاضی را بیاموزند. این ابزار مفهومی را ایجاد می‌کند که به کودکان در یادگیری مفاهیم پیچیده‌تر ریاضی کمک می‌کند.

تعامل با اعداد اولیه:

کاربردهای چرتکه در ریاضی-چرتکه می‌تواند به کودکان کمک کند تا با اعداد اولیه آشنا شوند. آنها می‌توانند مفهوم‌های تقسیم‌پذیری و اصول اعداد اولیه را به وسیله چرتکه تجربه کنند.

تعامل با اندازه و اندازه‌گیری:

چرتکه‌ها اندازه‌ها و واحدهای مختلف را نمایش می‌دهند. این ابزار می‌تواند به کودکان کمک کند تا مفاهیم اندازه و اندازه‌گیری را درک کنند.

المنت‌های هندسی:

از چرتکه‌ها می‌توان برای نمایش المنت‌های هندسی از جمله مستطیل، مربع، مثلث و… استفاده کرد و در زمینه هندسه مفاهیم را یاد داد.

مسائل و مفاهیم پیچیده‌تر:

چرتکه‌ها همچنین می‌توانند در تدریس مفاهیم پیچیده‌تری مانند نسبت‌ها، اعداد دسیمال، اعداد اعشاری و غیره مفید باشند.

آموزش مفاهیم حجم و حجم‌های مختلف:

با استفاده از ترکیب میله‌ها، کودکان می‌توانند مفاهیم حجم و مسائل مرتبط را تجربه کنند. چرتکه به دلیل رنگ‌های متنوع و طراحی جذاب خود می‌تواند آموزش ریاضی را جذابتر و تجربی‌تر کند و به کودکان کمک کند تا مفاهیم ریاضی را بهتر درک کنند.  

آموزش تصویری چرتکه به صورت ترم به ترم

در این بخش قصد معرفی دوره آموزشی محاسبات ذهنی با چرتکه را برای علاقه مندان به یادگیری این علم جذاب داریم. با توجه به این ویژگی ها، یادگیری چرتکه به دانش آموزان، مربیان مهدکودک، اولیا، کنکوری ها، مدیران مهدکودک و علاقه مندان به محاسبات ذهنی و حتی به کسانی که از ابتلا به آلزایمر می هراسند، پیشنهاد می شود.

آموزش ها در ۶ ترم ارائه خواهد شد. هر ترم شامل چند مبحث می باشد که در هر قسمت به مباحث هر ترم اشاره شده است. این آموزش ها به همراه حل ۱۰ مثال است و با مشاهده نحوه حل مثال ها به راحتی قادر به درک موضوع خواهید شد. پیشنهاد می شود یک بار با دقت زیاد و با تمرکز ویدئو را مشاهده کنید، سپس سعی کنید مثال ها روی چرتکه خود انجام دهید. در صورتی که مبحثی را متوجه نشدید اصلا نگران نباشید زیرا مشاوران و مربیان موسسه حسابگر خلاق به صورت رایگان در اختیار شما خواهند بود تا زمانی که مشکل شما رفع شود. « حسابگر خلاق متفاوت در خدمات»

برای تمرین بیشتر می توانید از لینک زیر نمونه سوال مربوط به هر مبحث را دانلود کنید. برای هر مبحث ۵۰ نمونه سوال طرح شده است. بعد از مشاهده ویدئو با تهیه نمونه سوال مربوطه از بخش  محصولات>نمونه سوال   بر مبحث مسلط شوید. برای خرید چرتکه به بخش محصولات>چرتکه  مراجعه کنید یا نرم افزار آن را دانلود کنید. از هر ترم یک نمونه سوال رایگان در اختیار شما قرار گرفته است. از منو به بخش نمونه سوال مراجعه کنید.

یک نمونه ویدئو از مبحث جمع ساده یک رقمی (بدون فرمول) آورده شده است تا با نحوه تدریس و کیفیت آموزش آشنا شوید و با اطمینان خرید کنید. در صورت بروز هرگونه مشکل با شماره ۰۹۱۵۷۶۳۴۸۸۳ تماس بگیرید پاسخگو شما خواهیم بود.

دانلود رایگان مبحث جمع ساده یک رقمی

دیدگاهتان را بنویسید