آموزش چرتکه

آموزش جمع دوستی کوچک ۱ و ۴

محاسبه اعداد روی چرتکه با استفاده از جمع دوستی­ کوچک ۱ و ۴

در این بخش ۵ مثال برای آموزش جمع اعداد با کمک دوستی کوچک ۱ و ۴ آورده شده است. زمانی که برای محاسبه در ستونی از چرتکه مهره کم بیاوریم یعنی محاسبات فرمول دار است و از دوستی ها استفاده شده است.

چه زمانی از دوستی کوچک ۱ و ۴ استفاده می شود؟

زمانی که در ستونی از چرتکه بخواهیم ۱ مهره اضافه کنیم ولی مهره ای وجود نداشته باشد از فرمول ۵+ ۴- = ۱+ استفاده می کنیم. به این صورت که ابتدا ۴ مهره کم می کنیم سپس ۵ مهره اضافه می کنیم (با این کار ۱ مهره اضافه شده است) و زمانی که بخواهیم ۴ مهره اضافه کنیم ولی در آن ستون مهره ای وجود نداشته باشد این بار از فرمول 5+ 1- = 4+ استفاده می کنیم. به این صورت که ابتدا ۱ مهره کم می کنیم سپس ۵ مهره اضافه می کنیم (با این کار ۴ مهره اضافه شده است). برای یادگیری بیشتر حتما به لینک های زیر مراجعه کنید.

فرمول هامثال های ویدئویی
فرمول های دوستی های کوچک جمع با کمک دوستی های بزرگ   
فرمول های دوستی های بزرگتفریق با کمک دوستی های بزرگ   
مثال۱: نحوه محاسبه کردن  41+28
 1. چرتکه را روی ۲۸ قرار دهید.
 2. ۱ مهره (دوست ۴) را از ستون دهگان جدا کنید.
 3. ۵ را به ستون دهگان اضافه کنید.
 4. ۱ مهره به ستون یکان اضافه کنید.
 5. حاصل باید ۶۹ (۶۹ = ۴+ ۵+۱۰+ ۵۰) باشد.
مثال۲: نحوه محاسبه کردن ۱۴+۲۳-۸۴
 1. چرتکه را روی ۸۴ قرار دهید.
 2. ۲۳ را از آن کم کنید.·۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 3. ۱ مهره (دوست ۴) را از ستون یکان جدا کنید.
 4. ۵ را به ستون یکان اضافه کنید.
 5. حاصل باید ۷۵ (۷۵ = ۵+۲۰+ ۵۰) باشد.
مثال۳: نحوه محاسبه کردن۴۸+ ۲۷- ۳۷
 1. چرتکه را روی ۳۷ قرار دهید.
 2. ۲۷ را از آن کم کنید.
 3. ۱ مهره (دوست ۴) را از ستون دهگان جدا کنید.
 4. ۵ را به ستون دهگان اضافه کنید.
 5. ۸ مهره به ستون یکان اضافه کنید.
 6. حاصل باید ۵۸ (۵۸ = ۳+ ۵ + ۵۰) باشد.
مثال۴: نحوه محاسبه کردن ۶۵- ۵۱+ ۳۴
 1. چرتکه را روی ۳۴ قرار دهید.
 2. ۵ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 3. ۴ مهره (دوست ۱) را از ستون یکان جدا کنید.
 4. ۵ را به ستون یکان اضافه کنید.
 5. ۶۵ را از آن کم کنید.
 6. حاصل باید ۲۰ باشد.
مثال۵: نحوه محاسبه کردن۱۰+ ۲+ ۱۴+ ۶۱
 1. چرتکه را روی ۶۱ قرار دهید.
 2. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 3. ۱ مهره (دوست ۴) را از ستون یکان جدا کنید.
 4. ۵ را به ستون یکان اضافه کنید.
 5. ۲ مهره به ستون یکان اضافه کنید.
 6. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 7. حاصل باید ۸۷ (۸۷ = ۲+ ۵ + ۳۰ + ۵۰) باشد.

 

نمونه سوال چرتکه مبحث جمع دوستی کوچک ۱ و ۴

از مباحث ترم 2

نوع فایل: pdf

سایز برگه: A4

مبحث: جمع دوستی کوچک 1 و 4

تعداد سوالات: 100

 اعداد: فارسی

قیمت: رایگان

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید