آموزش چرتکه

تفریق اعداد روی چرتکه با دوستی بزرگ ۲ و ۸

تفریق اعداد روی چرتکه با دوستی بزرگ ۲ و ۸

محاسبه اعداد روی چرتکه با استفاده از تفریق دوستی­ بزرگ ۲ و ۸

در ادامه آموزش چرتکه به صورت گام به گام، ۵ مثال برای آموزش تفریق اعداد با کمک دوستی بزرگ ۲ و ۸ آورده شده است. زمانی که برای محاسبه در ستونی از چرتکه مهره کم بیاوریم یعنی محاسبات فرمول دار است و از دوستی ها استفاده شده است. با توجه به این که مباحث چرتکه به یکدیگر وابسته هستند، ابتدا مراحل یادگیری چرتکه را مشاهده کنید. سوال یا ابهامی داشتید می توانید در قسمت نظرات ارسال کنید و مطمئن باشید پاسخ داده خواهد شد. برای مشاهده تمامی آموزش های سایت به آموزش چرتکه مراجعه کنید.

نوع آموزش: آموزش چرتکه

مبحث: جمع و تفریق

نوع فایل: PDF به همراه لینک ویدئو

تعداد صفحه:۴۸

زبان: فارسی

تعداد ویدئو داخل فایل: 86

سن: محدودیت ندارد

چه زمانی از دوستی کوچک ۲ و ۸ استفاده می شود؟

زمانی که در ستونی از چرتکه بخواهیم ۲ مهره کم کنیم ولی مهره ای وجود نداشته باشد از فرمول ۱۰- ۸+ = ۲- استفاده می کنیم. به این صورت که ابتدا ۸ مهره اضافه می کنیم سپس ۱۰ مهره از ستون سمت چپ کم می کنیم (با این کار ۲ مهره کم شده است) و زمانی که بخواهیم ۸ مهره کم کنیم ولی در آن ستون مهره ای وجود نداشته باشد این بار از فرمول ۱۰- ۲+ = ۸- استفاده می کنیم. به این صورت که ابتدا ۲ مهره اضافه می کنیم سپس ۱۰ مهره از ستون سمت چپ کم می کنیم (با این کار ۸ مهره کم شده است).

مثال۱: نحوه محاسبه کردن ۳۲- ۴۸ + ۴۲
 1. چرتکه را روی ۴۲ قرار دهید.
 2. ۱ مهره (دوست ۴) را از ستون دهگان کم کنید.
 3. ۵ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 4. ۲ مهره (دوست ۸) را از ستون یکان جدا کنید.
 5. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 6. ۳ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 7. ۸ مهره (دوست ۲) را به ستون یکان اضافه کنید.
 8. ۱ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 9. حاصل باید ۵۸  باشد.
مثال۲: نحوه محاسبه کردن ۸- ۴۴ – ۸۷
 1. چرتکه را روی ۸۷ تنظیم کنید.
 2. ۱ مهره (دوست ۴) را به ستون دهگان اضافه کنید.
 3. ۵ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 4. ۱ مهره (دوست ۴) را به ستون یکان اضافه کنید.
 5. ۵ مهره از ستون یکان کم کنید.
 6. ۳ مهره (دوست ۲) را از ستون یکان کم کنید.
 7. ۵ مهره به ستون یکان اضافه کنید.
 8. ۱ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 9. حاصل باید ۳۵ باشد.
مثال ۳: نحوه محاسبه کردن ۴۲+ ۲۸- ۱۹ + ۷۴
 1. چرتکه را روی ۷۴ قرار دهید.
 2. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 3. ۱ مهره (دوست ۹) را از ستون یکان جدا کنید.
 4. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 5. ۲ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 6. ۳ مهره (دوست ۲) را از ستون یکان کم کنید.
 7. ۵ مهره به ستون یکان اضافه کنید.
 8. ۱ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 9. ۶ مهره (دوست ۴) را از ستون دهگان کم کنید.
 10. ۱ مهره به ستون صدگان اضافه کنید.
 11. ۲ مهره به ستون یکان اضافه کنید.
 12. حاصل باید ۱۰۷ باشد.
مثال ۴: نحوه محاسبه کردن ۱۸- ۱۲- ۲۹ + ۵۲
 1. چرتکه را روی ۵۲ قرار دهید.
 2. ۲ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 3. ۱ مهره (دوست ۹) را از ستون یکان کم کنید.
 4. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 5. ۱ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 6. ۸ مهره (دوست ۲) را به ستون یکان اضافه کنید.
 7. ۱ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 8. ۱ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 9. ۸ مهره از ستون یکان کم کنید.
 10. حاصل باید ۵۱  باشد.
مثال ۵: نحوه محاسبه کردن ۶۸- ۹۳+ ۳۸ – ۴۱
 1. چرتکه را روی ۴۱ قرار دهید.
 2. ۳ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 3. ۲ مهره (دوست ۸) را به ستون یکان اضافه کنید.
 4. ۱ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 5. ۹ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 6. ۲ مهره (دوست ۳) را از ستون یکان کم کنید.
 7. ۵ مهره به ستون یکان اضافه کنید.
 8. ۶ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 9. ۲ مهره (دوست ۸) را به ستون یکان اضافه کنید.
 10. ۱ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 11. حاصل باید ۲۸ باشد.

 

نمونه سوال چرتکه مبحث تفریق دوستی بزرگ ۲ و۸

از مباحث ترم 4

نوع فایل: pdf

سایز برگه: A4

مبحث: تفریق دوستی بزرگ ۲ و ۸

تعداد سوالات: 100

 اعداد: فارسی

قیمت: 5000 تومان

 

سایر آموزش ها

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید