آموزش چرتکه

آموزش جمع دوستی بزرگ ۳ و ۷

آموزش جمع دوستی بزرگ ۳ و ۷

محاسبه اعداد روی چرتکه با استفاده از جمع دوستی­ بزرگ ۳ و ۷

در این بخش ۵ مثال برای آموزش جمع اعداد با کمک دوستی بزرگ ۳ و ۷ آورده شده است. زمانی که برای محاسبه در ستونی از چرتکه مهره کم بیاوریم یعنی محاسبات فرمول دار است و از دوستی ها استفاده شده است. با توجه به این که مباحث چرتکه به یکدیگر وابسته هستند، ابتدا مراحل یادگیری چرتکه را مشاهده کنید.

فرمول هامثال های ویدئویی
فرمول های دوستی های کوچک جمع با کمک دوستی های بزرگ   
فرمول های دوستی های بزرگتفریق با کمک دوستی های بزرگ   
چه زمانی از دوستی بزرگ ۳ و ۷ استفاده می شود؟

زمانی که در ستونی از چرتکه بخواهیم ۳ مهره اضافه کنیم ولی مهره ای وجود نداشته باشد از فرمول ۱۰+ ۷- = ۳+ استفاده می کنیم. به این صورت که ابتدا ۷ مهره کم می کنیم سپس ۱۰ مهره در ستون سمت چپ اضافه می کنیم (با این کار ۳ مهره اضافه شده است) و زمانی که بخواهیم ۷ مهره اضافه کنیم ولی در آن ستون مهره ای وجود نداشته باشد این بار از فرمول ۱۰+ ۳- = ۷+ استفاده می کنیم. به این صورت که ابتدا ۳ مهره کم می کنیم سپس ۱۰ مهره به ستون سمت چپ اضافه می کنیم (با این کار ۷ مهره اضافه شده است).

مثال۱: نحوه محاسبه کردن ۷۰- ۱۷ + ۷۳
 1. چرتکه را روی ۷۳ قرار دهید.
 2. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 3. ۳ مهره (دوست ۷) را از ستون یکان کم کنید.
 4. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 5. ۷۰ را از حاصل کم کنید.
 6. حاصل باید ۲۰ باشد.
مثال۲: نحوه محاسبه کردن ۹۳+ ۹۷ + ۶۸
 1. چرتکه را روی ۶۸ تنظیم کنید.
 2. ۱ مهره (دوست ۹) را از ستون دهگان کم کنید.
 3. ۱ مهره به ستون صدگان اضافه کنید.
 4. ۳ مهره (دوست ۷) را از ستون یکان کم کنید.
 5. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 6. ۱ مهره (دوست ۹) را از ستون دهگان کم کنید.
 7. ۱ مهره به ستون صدگان اضافه کنید.
 8. ۳ مهره به ستون یکان اضافه کنید.
 9. حاصل باید ۲۵۸ (۲۵۸ =۳+ ۵+ ۵۰ + ۲۰۰) باشد.
مثال ۳: نحوه محاسبه کردن ۸۳+ ۷۴ + ۹۱
 1. چرتکه را روی ۹۱ قرار دهید.
 2. ۳ مهره (دوست ۷) را از ستون دهگان کم کنید.
 3. ۱ مهره به ستون صدگان اضافه کنید.
 4. ۱ مهره (دوست ۴) را از ستون یکان کم کنید.
 5. ۵ مهره به ستون یکان اضافه کنید.
 6. ۳ مهره (دوست ۲) را به ستون دهگان اضافه کنید.
 7. ۵ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 8. ۱ مهره به ستون صدگان اضافه کنید.
 9. ۳ مهره به ستون یکان اضافه کنید.
 10. حاصل باید ۲۴۸ (۲۴۸ =۳+ ۵+ ۴۰ + ۲۰۰) باشد.
مثال ۴: نحوه محاسبه کردن ۱۵- ۹۲+ ۷۸ + ۴۵
 1. چرتکه را روی ۴۵ قرار دهید.
 2. ۳ مهره (دوست ۷) را از ستون دهگان کم کنید.
 3. ۱ مهره به ستون صدگان اضافه کنید.
 4. ۳ مهره (دوست ۲) را به ستون یکان اضافه کنید.
 5. ۵ مهره از ستون یکان کم کنید.
 6. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 7. ۱ مهره (دوست ۹) را از ستون دهگان کم کنید.
 8. ۱ مهره به ستون صدگان اضافه کنید.
 9. ۳ مهره (دوست ۲) را از ستون یکان کم کنید.
 10. ۵ مهره به ستون یکان اضافه کنید.
 11. ۱۵ را از حاصل آن کم کنید
 12. حاصل باید ۲۰۰ باشد.
مثال ۵: نحوه محاسبه کردن ۱۱- ۳۳+ ۲۴ + ۵۴
 1. چرتکه را روی ۵۴ قرار دهید.
 2. ۲ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 3. ۱ مهره (دوست ۴) را از ستون یکان کم کنید.
 4. ۵ مهره به ستون یکان اضافه کنید.
 5. ۷ مهره (دوست ۳) را از ستون دهگان کم کنید.
 6. ۱ مهره به ستون صدگان اضافه کنید.
 7. ۷ مهره (دوست ۳) را از ستون یکان کم کنید.
 8. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 9. ۱۱ را از حاصل آن کم کنید.
 10. حاصل باید ۱۰۰ باشد.
نمونه سوال چرتکه مبحث جمع دوستی بزرگ ۳ و ۷

از مباحث ترم 3

نوع فایل: pdf

سایز برگه: A4

مبحث: جمع دوستی بزرگ 3 و 7

تعداد سوالات: 100

 اعداد: فارسی

قیمت: 5000 تومان

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید